24/7 Serce Dawida – Będę Wam Ojcem

Z ogromną radością zapraszamy na kolejną już Konferencję 24/7 Serce Dawida, która odbędzie się w dniach 21-22 października 2017 roku w warszawskiej Hali EXPO XXI. Będzie to przede wszystkim czas przebywania w Bożej Obecności. Temu celowi – spotkania z otwartymi ramionami Boga – służyć będzie głoszone z mocą Słowo, stworzona przez nas przestrzeń uwielbienia 24/7, oraz posługa wstawiennicza i prorocza. Dawid doświadczył Ojcowskiego Serca Boga. Wierzymy i modlimy się o to, by tak osobiste spotkanie z Nim, przemieniające serca w pełne ufności i powierzenia się Dobremu Ojcu było dane każdemu z Was, niezależnie od sezonu życia, w którym teraz się znajdujecie. Zapraszamy serdecznie do udziału w Konferencji 24/7 Serce Dawida.

Maciej i Dorota Wolscy, Marcin i Ewa Widera

Wolontariat

nabór wolontariuszy

Bóg poruszył Twoje serce podczas Konferencji Serce Dawida i zastanawiasz się jak możesz włączyć się w tworzenie przestrzeni modlitwy 24/7 w Warszawie?

    Zapraszamy do kontaktu z nami. Dla każdego znajdzie się miejsce! Możesz pomóc nam rozwijać to dzieło:

  • włączając się w modlitwę w Domu Modlitwy Warszawa 24/7 – grając, śpiewając lub modląc się w intencjach, które Bóg włożył w Twoje serce
  • działając jako informatyk, PR-owiec, członek ekipy organizującej Konferencję Serce Dawida. Zapraszamy panów i panie, młodszych i starszych!

Wypełnij ankietę i daj się zaprosić na spotkanie organizacyjne. ANKIETA

Galeria zdjęć

zobacz jak było na poprzedniej konferencji

Goście

zobaczcie kogo zaprosiliśmy w 2017 roku

Jeff Eggers

Voices HOP

Przez wiele lat służył w bazie Misyjnej Międzynarodowego Domu Modlitwy IHOP w Kansas City wyposażając innych do służby proroczej. Autor książki “Prophetic like Jesus”. Wieloletni przyjaciel Fundacji 24/7.

Bp Andrzej Sieminiewski

Archidiecezja Wrocławska

Biskup kościoła katolickiego. Kierownik Katedry Teologii Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i ceniony rekolekcjonista związany m.in. z Ruchem Światło-Życie i katolicką Odnową w Duchu Świętym. Wieloletni przyjaciel Fundacji 24/7.

Johannes Hartl

GebetsHaus

Wraz z żoną Juttą prowadzi Dom Modlitwy w Augsburgu, w którym od jesieni 2011 roku modlitwa trwa nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Doktor teologii katolickiej, nauczyciel pełen pasji i humoru, z zamiłowaniem odnoszący się w swych nauczaniach do Pisma Świętego.

Ks. Peter Hocken

Mysterium Christi

Wybitny teolog i historyk Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, zmarły kilka dni po obchodzonym w Rzymie jubileuszu 50-lecia tego Ruchu. Podczas specjalnej sesji zaprezentujemy treści, które ks. Peter zamierzał przedstawić podczas Konferencji.

Karol Sobczyk

Głos na Pustyni

Lider Wspólnoty Głos na Pustyni z Krakowa. Członek Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej, gdzie ściśle współpracuje z bp. Grzegorzem Rysiem. Szczęśliwy mąż Małgosi i ojciec Daniela i Zuzi.

o. Roman Groszewski SJ

Jezuita

Jezuita, duszpasterz akademicki, opiekun Wspólnoty Dom w ramionach Ojca. W swojej posłudze skupiony jest na przywracaniu tożsamości dzieci Bożych w wierzących. Wieloletni przyjaciel fundacji 24/7.

Krzysztof Demczuk

Metanoia

Lider wspólnoty Metanoia. Z wykształcenia psychoterapeuta, trener i interwent kryzysowy. Nieprzerwanie od kilkunastu lat uczy ludzi odkrywania własnego potencjału i świadomego dokonywania wyborów.

Marcin Zieliński

Głos Pana

Lider Wspólnoty Głos Pana ze Skierniewic. Jego marzeniem jest widzieć kościół chodzący w mocy Bożej, głoszący ewangelię wśród znaków i cudów. Autor książki “Rozpal wiarę a będą działy się cuda”.

Marcin Jakimowicz

Diakonia Świętej Rodziny

Dziennikarz. Mąż Doroty, ojciec Marty, Łukasza i Nikodema. Prezes Fundacji “Wszystko nowe” oraz Lider Diakonii Świętej Rodziny z Katowic. Autor takich książek jak “Pan Bóg? Uwielbiam!” czy “Radykalni”.

Ewa Widera

Wrocław 24/7

Wieloletni nauczyciel języka polskiego jako języka obcego, którego uczy we własnej szkole językowej. Zapoczątkowała wraz z mężem- Marcinem powstanie Domu Modlitwy wrocław 24/7, którego obecnie są liderami

Marcin Widera

Wrocław 24/7

Współzałożyciel Domu Modlitwy we Wrocławiu i w Warszawie w ramach Fundacji 24/7. Wraz z żoną – Ewą są liderami Domu modlitwy Wrocław 24/7, gdzie codziennie trwa uwielbienie, adoracja i wstawiennictwo.

Dorota Wolska

Warszawa 24/7

Tworzy projekty graficzne już od prawie 20 lat. Wraz z mężem tworzą przestrzeń codziennej modlitwy z uwielbieniem na żywo w Domu Modlitwy Warszawa 24/7, gdzie Dorota jest pełnym pasji liderem uwielbienia. W 2016 roku wydała swój pierwszy album “Wołaj do Mnie”.

Maciej Wolski

Warszawa 24/7

Współzałożyciel oraz Prezes Fundacji 24/7. Tworzy wraz z zespołem przyjaciół Dom Modlitwy Warszawa 24/7, ponieważ jak sam podkreśla – to z miejsca modlitwy wypływa ewangelizacja, znaki i cuda czy dzieła miłosierdzia.

Wydarzenia

zobacz jakie wydarzenia przygotowaliśmy

Od momentu rozpoczęcia Konferencji aż do jej zakończenia sala konferencyjna będzie przestrzenią spotkania z Bogiem w modlitwie uwielbienia, rozważania Słowa Bożego i gorliwego wstawiennictwa. Modlitwa będzie trwała we wszystkich przerwach – w tym obiadowej oraz przez całą noc. Zapraszamy!

Zaproszeni na Konferencję mówcy, będą dzielić się Słowem Bożym oraz swoim doświadczeniem poznania Boga i życia w świadomości Jego miłującego spojrzenia. Ich nauczaniom towarzyszyć będzie modlitwa i posługa z mocą.

Centralnym momentem Konferencji będzie Liturgia Eucharystyczna sprawowana dla katolików przez bp Andrzeja Siemieniewskiego oraz bp Michała Janochę. Równolegle dla braci ewangelików odbędzie się Nabożeństwo Wieczerzy Pańskiej z pastorem Piotrem Gąsiorowskim oraz Jeffem Eggersem..

Uwielbienie

Słowo

Msza Święta

W godzinach od 22:00 do 24:00 w hali głównej będzie można skorzystać z Sakramentu pokuty i pojednania
Duch Święty prowadzi Kościół naszych czasów do jedności, do wspólnego wołania: Marana Tha - Przyjdź Panie Jezu. Dlatego jednym z ważnych punktów tegorocznej Konferencji będzie Forum Dialogu w którym mówcami będą: bp Andrzej Siemieniewski (kościół katolicki), Richard Harvey (Żyd Mesjanistyczny) i Jeff Eggers (kościół protestancki).
Od momentu zakończenia oficjalnej części programu sobotniego, aż do rozpoczęcia kolejnego dnia konferencyjnego - zachęcamy do udziału w Górze Modlitwy tj. w uwielbieniu, rozważaniu Słowa Bożego i modlitwie prośby. Modlitwę prowadzić będą wspólnoty z całej Polski, płynnie zmieniające się co 2 godziny. W nocnej Górze Modlitwy mogą wziąć udział także osoby nie biorące udziału w Konferencji po uprzednim zarejestrowaniu w recepcji.

Wieczór Konfesjonałów

Forum Dialogu

Nocna Góra Modlitwy

Każdego dnia podczas panelu dyskusyjnego tematykę konferencyjną podejmą liderzy różnych środowisk reprezentowanych na konferencji.
Po sesjach nauczania będzie możliwość skorzystania z posługi wstawienniczej - odbywać się ona będzie w wyznaczonym do tego miejscu (pod sceną) i nie wymaga zapisywania się.
Przestrzeń poszerzania grona znajomych! 10 krótkich, ok 4 minutowych rozmów z osobą przeciwnej płci po których każdy z uczestników wybiera osoby, z którymi chce kontynuować znajomość. Pod koniec dnia Uczestnicy, którzy wzajemnie siebie wybrali otrzymują swoje numerów telefonów oraz maile i mogą kontynuować relacje. Grupy wiekowe: 25-32, 30-37, 35-42, 40 i więcej. Zapisy w panelu użytkownika od 4 października!

Panel Dyskusyjny

Modlitwa Wstawiennicza

Christian Speed Dating

To przestrzeń integracji i budowania nowych relacji dla wszystkich młodych ludzi w wieku 18-24 lata! Szybkie, krótkie interakcje między grupami młodych, w trakcie których odpowiadacie na zaproponowane pytania. Zapisy w panelu użytkownika!
W trakcie Konferencji będzie możliwość skorzystania z posługi proroczej. Wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na twoim profilu w zakładce "wydarzenia". Aktualnie można się zapisywać wyłącznie na listę rezerwową.

Youth Mixer

Posługa Prorocza

Wspólnoty i inicjatywy partnerskie

Partnerzy medialni

Galeria Filmów

zobacz naszą galerie filmów

Konferencja 24/7 Serce Dawida Będę Wam Ojcem

Główny film promocyjny

Konferencja 24/7 Serce Dawida Będę Wam Ojcem

Maciej Wolski

Konferencja 24/7 Serce Dawida Będę Wam Ojcem

Dorota Wolska

Konferencja 24/7 Serce Dawida Będę Wam Ojcem

Marcin Widera

Konferencja 24/7 Serce Dawida Będę Wam Ojcem

Ewa Widera

Konferencja 24/7 Serce Dawida Będę Wam Ojcem

KS. Peter Hocken

Konferencja 24/7 Serce Dawida Będę Wam Ojcem

Marcin Zieliński

Konferencja 24/7 Serce Dawida Będę Wam Ojcem

Marcin Jakimowicz

Konferencja 24/7 Serce Dawida Będę Wam Ojcem

Jeff Eggers

Konferencja 24/7 Serce Dawida Będę Wam Ojcem

o. Roman Groszewski SJ

Konferencja 24/7 Serce Dawida Będę Wam Ojcem

Krzysztof Demczuk

Konferencja 24/7 Serce Dawida Będę Wam Ojcem

Karol Sobczyk

Konferencja 24/7 Serce Dawida Będę Wam Ojcem

Świadectwa z pierwszej Konferencji 24/7 serce Dawida, która odbyła się w dniach 22-23 października 2016 w Hali Expo XXI w Warszawie