Modlitwa o Sri Lankę!

Modlitwa o Sri Lankę!

Kochani, dołączcie do wstawienników wołających o Kościół prześladowany! W tym czasie szczególnie modlimy się o Sri Lankę.

Oto nasze intencje i fragmenty Słowa Bożego, na których z wiarą się opieramy prosząc Boga o łaski dla Sri Lanki:

 • Modlitwa, by kościół chodził w przebaczeniu, nadziei i radości.
 • Rz. 15,5-6
  „A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.” 
 • Flp.1,9-11
  „A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, [nabytym] przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.
 • Uzdrowienie dla wszystkich poszkodowanych w zamachach.
 • Iz.53,5
  „Lecz On był przebity za nasze grzechy,
  zdruzgotany za nasze winy. 
  Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, 
  a w Jego ranach jest nasze zdrowie.”
 • Pocieszenie i nadzieja dla rodzin, po stracie najbliższych.
 • Jr.29,11
  „Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was – wyrocznia Pana – zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie.”
 • Mądrość dla rządzących na Sri Lance.
 • Ps.43,3
  „Ześlij światłość swoją i wierność swoją:
  niech one mnie wiodą 
  i niech mnie przywiodą na Twoją świętą górę
  i do Twych przybytków!”
 • Modlitwa, by naród wszedł w pełnię powołania jakie dał im Bóg.
 • 1Tm2,1-4
  „Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.”
 • Ps.2,8
  „Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo
  i w posiadanie Twoje krańce ziemi.”
 • Modlitwa o rozprzestrzenianie się Ewangelii Jezusa na Sri Lance. 2
 • Tes.3,1
  „Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło, podobnie jak jest pośród was.”
 • Kol.4,2
  „Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia.”

Dodaj komentarz