core team

Umywanie stóp

Naszym największym pragnieniem jest stworzyć przestrzeń, gdzie każdy będzie mógł zająć swoje miejsce przy posłudze w Domu Modlitwy rozwijając talenty i powołanie. Gdzie mianownikiem wszystkich i wszystkiego jest miłość do Boga. Pragniemy zobaczyć Oblubienicę Chrystusa dojrzałą i pięknie przyozdobioną na dzień naszego spotkania z Nim. Bardzo pragniemy, aby miłość, głęboki szacunek połączony z bojaźnią Bożą był spójnią nas wszystkich. Gdzie kultura traktowania innych za wyższych od siebie jest jedną z najwyższych cnót. Dając każdemu wolność i potrzebną przestrzeń do osobistych wyborów. Największą klasę dostrzegamy w Chrystusie, który będąc Panem, Królem, Stworzycielem, tuż przed męką ze strony ludzi i bycia pozostawionym przez drogich mu uczniów umył im stopy. Pokazując w ten sposób jak bardzo kocha, ceni i szanuje nas. „Core team” to my, powołani aby służyć, pomagać i kochać wszystkich, których dane jest nam prowadzić. Z najwyższą przyjemnością niesiemy odpowiedzialność za to miejsce, troszczymy się o jego praktyczną część. Jesteśmy tutaj dla Was.