kim jesteśmy

niezwykła siła jedności
w różnorodności

Jesteśmy grupą ludzi z różnych środowisk i denominacji tworzących to miejsce modlitwy. Łączy nas miłość do Boga, wiara w Zbawiciela Jezusa, w Jego cudowną śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Wierzymy w Jedynego, kochającego Ojca nas wszystkich, gdzie przez Chrystusa, który jest naszą wspólną Bramą i Drogą, jesteśmy oczyszczeni najdroższą Jego krwią i zjednoczeni z Nim poprzez Świętego Ducha zamieszkującego nas. Jako rodzina, którą łączy Ojciec, Syn i Duch, razem zasiadamy do stołu Jego obecności. Rodzina ludzi odmiennych, ale przez moc Jego krzyża pojednanych z Nim. Cenimy naszą różnorodność, czerpiemy z jej bogactwa. Rodzina – połączona miłością do Boga

Wdzięczni za każdą osobę, która była + jest + będzie

Rodzina
- połączona miłością
do Boga

w co wierzymy

Dom Modlitwy tworzą ludzie, których łączy miłość do Boga. Ludzie z różnych tradycji wyznających imię Jezusa. Naszym wspólnym pragnieniem jest uczynić sławnym imię Jezusa. Pragniemy by prawda o Nim rozpaliła serca i aby odpowiedzią na poznanie Jego piękna było takie uwielbienie na ziemi jakie jest w niebie. RÓŻNORODNOŚĆ w jedności. To różnorodność jest naszym największym darem. Łączymy wiele środowisk chrześcijańskich, ceniąc ukryte dary poznania, dane przez tego samego Świętego Ducha, który udziela ich jak sam chce. Naszym celem i pragnieniem jest szukać tego co nas łączy, szanując nasze różnice, gdzie spójnią jest „uważanie innych za wyższych od siebie”. Zachęcamy tym samym, aby nie skupiać się na tym co nas dzieli, ale miłością, przykrywać różnice, tworzyć RODZINĘ i Oblubienicę, która kocha Jezusa.
marta-dorka-nela
dm-www-o-nas-moleksik-500x656

Pewnego dnia modlitwa
i uwielbienie popłyną
nieustannie 24/7

dom modlitwy w stolicy polski

WARSZAWA24/7 jest miejscem modlitwy w stolicy Polski, które zostało założone przez Macieja i Dorotę Wolskich w 2008 roku. Ich pragnieniem jest, aby pewnego dnia, uwielbienie tutaj mogło trwać 24/7, aby każdy kto chce mógł wejść i wyjść w dowolnym momencie i doświadczyć spotkania z żywym Bogiem.

Jeśli chcesz dołączyć, możliwości jest wiele, zarówno dla osób mieszkających w Warszawie jak i poza. Możesz zostać: wolontariuszem wchodzącym w skład zespołu prowadzącego set modlitewny lub wykonującym inne posługi według bieżących potrzeb; misjonarzem Domu Modlitwy; partnerem finansowym (gdy jednorazowo lub cyklicznie zdecydujesz się przekazywać dobrowolną darowiznę na tzw. Fundusz Dawida), a także partnerem finansowym misjonarza Domu Modlitwy.

Dom Modlitwy jest wyrazem
naszej tęsknoty

codziennie od 10 lat

Dom Modlitwy jest wyrazem naszej tęsknoty za Bożą obecnością. Otwieramy przed Tobą drzwi Domu Modlitwy w Warszawie. Pragniemy zaprosić Ciebie do środka, tam gdzie modlitwa i uwielbienie pewnego dnia popłyną nieustannie 24/7. Codziennie rano, na warszawskim Mokotowie, otwierane są drzwi Domu Modlitwy. Ufamy, że nasze modlitwy słyszane są w przedsionkach Nieba i są miłą wonią z ołtarza, dymem kadzidła i głosem uwielbienia należnym Temu, który odpowie na naszą tęsknotę. Bo tęsknić za Nim to szukać, a szukać to znaleźć. Dom Modlitwy 24/7 Warszawa to miejsce, w którym każdy może doświadczyć spotkania z Jego Słowem, dotknięcia Jego miłością. To miejsce, w którym można zostać przemienionym na zawsze i posłanym, by zmieniać świat. Dlatego nie przestaniemy śpiewać i wołać, dzień i noc, nieustannie 24/7!
dm-www-o-nas-ola-ewa-monika-500x656
dm-www-o-nas-mbogucka

Dlaczego 24/7?

jak w niebie, tak na ziemi

Uwielbienie jest rzeczywistością nieba. Tam – jak mówi o tym św. Jan w Apokalipsie, non-stop aniołowie, starcy i 4 postacie – oglądają Boga. Są tak poruszeni, że nie mogą przestać się zachwycać Jego pięknem i majestatem. Nieustannie wołają: „Święty, Święty, Święty”. Bez ustanku! Od kiedy poznaliśmy Boga, doświadczyliśmy Jego piękna i dobroci – zapragnęliśmy życia, które jest pełne fascynacji Jezusem. Zaczęło się rodzić w nas pragnienie, które Dawid wyraził w Psalmie 27: O jedno proszę Pana, tego poszukuję: bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia, abym zażywał łaskawości Pana, stale się radował Jego świątynią (Ps 27,4). Głębszego znaczenia nabrały dla nas także słowa Jezusa z modlitwy Pańskiej : Ojcze… święć się Imię Twoje… na ziemi tak jak w niebie (Mt 6,9). Tę nieustanną fascynację pięknem Boga trwającą non-stop w niebie chcemy przenieść na ziemię tworząc miejsce uwielbienia otwarte 24/7. Aby we współczesnym – tak bardzo konsumpcyjnym świecie, w którym przez całą dobę czynne są punkty gastronomiczne, stacje benzynowe czy apteki, uwielbienie dla Boga wznosiło się również dzień i noc, noc i dzień. Bo On jest tego godzien! Dom Modlitwy 24/7 Warszawa jest miejscem otwartym dla wszystkich spragnionych doświadczenia Pana Boga. Dla tych, którzy potrzebują zatrzymać się w pędzie życia. Jesteśmy przekonani, że osoba, która zakosztuje głębokiego, przemieniającego spotkania z Bogiem staje się iskrą gotową nieść Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie do środowiska swojego codziennego życia.