Dorota Wolska
Wspólnie z mężem tworzy Domy Modlitwy Warszawa 24/7. Urodzona we Wrocławiu. Od 2000 roku mieszka w Warszawie. Żona Maćka i mama trzech córeczek, którymi zajmuje się na co dzień. Prywatnie kocha muzykę i piękno. W 2016 wydała pierwszą płytę „Wołaj do mnie”. Jak mówi, nieustannie pisze i tworzy. Spotkać ją można w Domu Modlitwy gdzie jak sama twierdzi jest jej miejsce ukrycia i odpoczynku. Kocha swoją rodzinę, kocha dobre i szczere relacje, dobrą muzykę, odżywa gdy może tworzyć muzykę i gdy słucha tej, która dotyka najgłębszych głębi w człowieku. Od około 20 lat tworzy grafikę komputerową, co bardzo lubi.

“Głęboko wierzę, że Polska zaśpiewa swoją pieśń uwielbienia – pieśń, która odda serce narodu. Gdy staniemy przed tronem Jedynego Godnego Chwały marzę, byśmy mieli pieśni do zaśpiewania w naszym, polskim języku, jaki dostaliśmy od Stwórcy. Moją pasją życiową jest to, by ziemia na której stoimy oddała Bogu należne Mu dziękczynienie i chwałę. Gdy myślę o stworzeniu, przyrodzie i zwierzętach, to widzę, jak one oddają Siedzącemu Na Tronie uwielbienie. Wszystko co żyje wielbi Stwórcę nieustannie. I my powinniśmy oddać Mu dziękczynienie za to, że żyjemy, oddychamy, za to, że nasza ziemia daje nam chleb itd. Wyrazem oddania Bogu dziękczynienia jest pragnienie zbudowania w Polsce „ołtarza nieustannej modlitwy i uwielbienia” na wzór Przybytku Dawida, gdzie śpiewacy, muzycy będą wznosili modlitwy i pieśni pochwalne dla Boga dzień i noc. To marzenie jest w moim sercu, aby takie miejsce powstało w Warszawie i we wszystkich miastach Polski. Wierzę, że z takich miejsc „wyjdą” nowe melodie, które ożywią ciało, duszę i ducha, które przełamią rzeczywistość, przyniosą nadzieję i siłę na przyszłość, będą mówić prawdę o pięknym Bogu, który ukochał nas do końca. Marzę o takim rodzaju uwielbienia, w którym ludzie mając prawdziwe spotkanie z żywym Bogiem, będą uzdrawiani, pocieszani, napełniani nadzieją i wiarą. Wierzę, że jest coś więcej, że Bóg jest większy i my jego dzieci możemy go również doświadczać w miejscu modlitwy i uwielbienia.”

Maciej Wolski
Współzałożyciel Fundacji 24/7 i lider Domu Modlitwy Warszawa 24/7. Urodzony we Wrocławiu. Tam też ukończył Uniwersytet Ekonomiczny. Od 2000 roku mieszka i pracuje w Warszawie. Szczęśliwy mąż Doroty i tata trzech wspaniałych córek. Zawodowo zajmuje się finansami. Pasjonat dobrej literatury, technologii, dobrego jedzenia, ceniący szczerość, otwartość, a przede wszystkim dobre relacje. Pomysłodawca Gór Modlitwy, których idea została miło przyjęta przez inne Domy Modlitwy w Polsce. Warszawską Górę Modlitwy organizuje co miesiąc, nieprzerwanie już od 2008 roku.

“Uwielbienie jest rzeczywistością nieba. Tam – jak mówi o tym św. Jan w Apokalipsie, non-stop, 24/7 – aniołowie, starcy, 4 postacie – oglądają Boga i są tak poruszeni, że nie mogą przestać się zachwycać Jego pięknem i majestatem. Nieustannie: „Święty, Święty, Święty”. Bez ustanku. A ich głos jest jak szum wielu wód, jak potężny wodospad! Od kiedy poznałem Boga, doświadczyłem Jego piękna i dobroci – zapragnąłem życia, które jest pełne fascynacji Jezusem. Zaczęło się we mnie rodzić pragnienie, które Dawid wyraził w Psalmie 27: „O jedno proszę Pana, tego poszukuję: bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia, abym mógł oglądać piękno Pana i zażywać Jego łaskawości, stale się radował Jego świątynią.” Głębszego znaczenia nabrały dla mnie słowa Jezusa z modlitwy Pańskiej „ …święć się Imię Twoje (…) na ziemi tak jak w niebie”. Jeśli w niebie trwa nieustanna fascynacja pięknym Bogiem i z tego wypływające uwielbienie dniem i nocą, to dlaczego nie może się to dziać w jakiejś mierze już tutaj na ziemi, właśnie przez tworzenie miejsc uwielbienia, docelowo otwartych 24/7? Nie dziwi nas fakt, że są apteki, stacje benzynowe, czy fast-foody czynne non stop. Dlaczego nie uwielbienie Boga, który jest godzien tego, by pieśń uwielbienia z ziemi wznosiła się nieustannie? “

Aktualności

Wizja?
NIEUSTANNA MODLITWA DNIEM I NOCĄ!!! 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu!

Dlaczego?
Bo Bóg jest tego godzien i oczekujemy Jego przyjścia w chwale!!!

Codzienną modlitwę w Warszawie tworzą zespoły w skład których wchodzą Wolontariusze i Misjonarze Domu Modlitwy. Trwając codziennie w uwielbieniu i wstawiennictwie oddajemy konkretny, regularny czas na służbę Bogu w sali modlitwy.

Dom Modlitwy Warszawa 24/7 jest miejscem otwartym dla wszystkich spragnionych doświadczenia Pana Boga. Dla tych, którzy potrzebują zatrzymać się w pędzie życia. Jesteśmy przekonani, że osoba, która zakosztuje głębokiego, przemieniającego spotkania z Bogiem staje się iskrą gotową nieść Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie do środowiska swojego codziennego życia.

Fundacja 24/7
Liderami są Maciej Wolski i Marcin Widera. Katolicy, którzy swoje spotkanie z Panem Bogiem przeżyli w ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego. Dziś inicjatywę 24/7 tworzy grupa przyjaciół z całej Polski, głównie z kościoła katolickiego, ale także osób ze wspólnot ewangelikalnych.
Byliśmy poruszeni postawą króla Dawida, który stworzył przybytek uwielbienia, gdzie muzycy i śpiewacy oddawali Bogu chwałę dniem i nocą. Odkryliśmy, że to pragnienie miał także św. Bernard z Clarvouix i inni Ojcowie Pustyni, oraz założone przez nich liczne ruchy monastyczne: m.in. Mnisi z Bangor. Zapragnęliśmy tego samego – uwielbiania Boga 24/7 – w Polsce. Dlatego zapragnęliśmy stworzyć w Warszawie i Wrocławiu miejsca, w których modlitwa uwielbienia, rozważanie Słowa Bożego i gorliwe wstawiennictwo w intencji naszego kraju, będą trwały nieprzerwanie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Docelowo chcemy, by zespoły uwielbienia wyśpiewujące i grające na Jego chwałę, zmieniały się tak, by zapewnić modlitwę 24/7, a osoby szukające Boga mogły schronić się w Jego Obecności, znaleźć pocieszenie w Jego Słowie – choćby w środku nocy. Pragniemy, aby takie miejsca stały się również miejscami nieustającego wstawiennictwa za Kościół, Naszą Ojczyznę i Świat.

Nasze Modlitwy

Słuchaj na żywo

Jak długo istniejemy?

Od 2004 roku. Zaczęliśmy od dosłownie kilku godzin wspólnego uwielbienia. Tak zwane Góry Modlitwy odbywały się w soboty, raz w miesiącu… w naszym salonie. Z czasem, na początku roku 2008 powstały dwa Domy Modlitwy: w Warszawie i we Wrocławiu. Od 4 kwietnia 2011 roku cieszymy się codzienną modlitwą i uwielbieniem i patrzymy, jak Bóg stopniowo powierza nam kolejne godziny z doby, które poświęcamy dla Niego. Idea domów modlitwy i 24/7 zainspirowała także wiele różnych środowisk w Polsce, z większością z nich mamy kontakt jak np. inicjatywy w Gliwicach, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Białymstoku, Toruniu, Opolu. Nie sposób zapewne wymienić ich wszystkich, bo o wielu z nich dowiadujemy się często z dnia na dzień. To ożywienie, które obserwujemy w naszym kraju i ciągle powstające nowe miejsca nieustannej modlitwy powodują w nas wrażenie, że Duch Święty działa, porusza serca i budzi te pragnienia w Polsce.

Dlaczego 24/7?

Uwielbienie jest rzeczywistością nieba. Tam – jak mówi o tym św. Jan w Apokalipsie, non-stop aniołowie, starcy i 4 postacie – oglądają Boga i są tak poruszeni, że nie mogą przestać się zachwycać Jego pięknem i majestatem. Nieustannie wołają: “Święty, Święty, Święty”. Bez wytchnienia!
Od kiedy poznaliśmy Boga, doświadczyliśmy Jego piękna i dobroci – zapragnęliśmy życia, które jest pełne fascynacji Jezusem. Zaczęło się rodzić w nas pragnienie, które Dawid wyraził w Psalmie 27.
“O jedno proszę Pana, tego poszukuję: bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia, abym zażywał łaskawości Pana, stale się radował Jego świątynią.” (Ps 27,4)
Głębszego znaczenia nabrały dla nas także słowa Jezusa z modlitwy Pańskiej “Ojcze… święć się Imię Twoje… na ziemi tak jak w niebie.” (Mt 6,9).
Tę nieustanną fascynację pięknem Boga trwającą non-stop w niebie chcemy przenieść na ziemię przez tworzenie miejsc uwielbienia otwartych także 24/7.
Aby we współczesnym – tak bardzo konsumpcyjnym świecie, w którym non-stop czynne są punkty gastronomiczne, stacje benzynowe czy apteki, uwielbienie dla Boga wznosiło się nieustannie.
Bo On jest tego godzien!

Co to jest set modlitewny?

Jest to czas modlitwy Słowem Bożym łączący muzykę wykonywaną na żywo, spontanicznie, śpiew antyfonalny i słowo mówione. Przeznaczony do pogłębiania znajomości Pisma Świętego, medytacji nad fragmentami Słowa, smakowania Bożej obecności i do modlitwy wstawienniczej skoncentrowanej wokół tematów związanych z Polską, Kościołem i Izraelem. Tworzy przestrzeń przyjazną zarówno modlitwie osobistej, jak i wspólnotowej.

Czy prowadzone są jakieś warsztaty?

Tak, z chęcią dzielimy się tym, w co wyposażył nas Bóg i czym posługujemy na co dzień w Domu Modlitwy. Zapraszamy na warsztat „TASTE AND SEE”, który zawiera w sobie cztery bloki tematyczne: MODLITWĘ SŁOWEM BOŻYM, uwielbienie modelem HARFY I CZASZY, uwielbienie TAŃCEM Z FLAGAMI oraz MODLITWĘ PROROCZĄ. Każdy z tych bloków jest również osobnym warsztatem, jeżeli Ty i Twoja wspólnota chcecie zgłębić konkretny temat i poświęcić tylko na niego swój czas. Tworzymy także intensywną, tygodniową szkołę proroczego uwielbienia 24/7 SZKOŁA DAWIDA, wyposażającą muzyków i śpiewaków w potrzebny im warsztat muzyczny i teologiczny, służący prowadzeniu uwielbienia we wspólnotach. Jeżeli jesteś zainteresowany, którymś z warsztatów, masz więcej pytań – skontaktuj się z nami!

Co to jest model Harfa & Czasza?

Modlitwa Słowem Bożym pozwalająca połączyć muzykę wykonywaną na żywo, śpiew antyfonalny i słowo mówione. Wykorzystywany dla pogłębienia medytacji nad fragmentami Pisma Świętego i w modlitwie wstawienniczej. Tworzy przestrzeń przyjazną zarówno modlitwie osobistej, jak i wspólnotowej.

Misjonarz Domu Modlitwy Warszawa 24/7

To osoba, która odpowiedziała na wezwanie Boga do pełnowymiarowej służby w miejscu modlitwy.
Jest dorosła, zakończyła naukę, charakteryzuje ją dojrzałość emocjonalna i dojrzałość w wierze. Samodzielnie buduje grono partnerów finansowych wspierających jej służbę. Partner finansowy misjonarza to osoba, która decyduje się przeznaczać co miesiąc konkretną kwotę (min. 50 zł) na wspieranie służby konkretnego misjonarza i wpłaca tę kwotę na wskazane konto Fundacji 24/7.

Wolontariusz Domu Modlitwy Warszawa 24/7

To osoba, która jest zaangażowana w modlitwę śpiewem, grą na instrumencie lub przez modlitwę wstawienniczą podczas setu modlitewnego. Może także wykonywać szereg innych zadań związanych z funkcjonowaniem tego miejsca na co dzień: obsługą nagłośnienia, pracami administracyjnymi, porządkowymi, promocyjnymi itp.

Jeśli chcesz dołączyć…

Możliwości jest wiele zarówno dla osób mieszkających w Warszawie jak i poza. Możesz zostać:
• Wolontariuszem wchodzącym w skład zespołu prowadzącego set modlitewny lub wykonującym inne posługi według bieżących potrzeb
• Misjonarzem Domu Modlitwy
• Partnerem finansowym – gdy jednorazowo lub cyklicznie zdecydujesz się przekazywać dobrowolną darowiznę na tzw. Fundusz Dawida
• Partnerem finansowym Misjonarza Domu Modlitwy

Co to jest Góra Modlitwy?

„Przyprowadzę ich na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów” (Iz. 56,7)
Góra modlitwy to cykliczna, najczęściej 16 godzinna modlitwa organizowana przez nas raz w miesiącu od 2008 roku. Od 8:00 rano aż do 24:00 stoimy przed Bożym tronem, bo jesteśmy przekonani, że On jest tego godzien, by wraz z aniołami i całym niebem oddawać Mu cześć.
To czas uwielbienia Boga, rozważania Jego Słowa oraz wstawiennictwa w aktualnych sprawach Polski i świata. W trakcie tych kilkunastu godzin jest też czas poświęcony na nauczanie na temat wchodzenia w bliższą relację z Bogiem, posługa prorocza oraz modlitwa o uzdrowienie. Aby skorzystać z posługi proroczej, trzeba się wcześniej zapisać przez formularz.
Góra Modlitwy jest to dla nas zapowiedzią tego, jak będzie w niebie – gdzie modlitwa wznosi się nieustannie dzień i noc – oraz tego jak to będzie, gdy spełni się nasze marzenie i do Domu Modlitwy Warszawa 24/7 będzie można przyjść 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, by spotkać się z Bogiem…
W Górze Modlitwy – tak samo jak w każdym naszym porannym i wieczornym spotkaniu modlitewnym – można uczestniczyć w całości lub części tzn. można wejść i wyjść w dowolnym momencie. W Górze Modlitwy możesz uczestniczyć on-line w wersji audio: na naszym kanale YouTube na lub przez stronę www na www.warszawa24.org/live.
Chcesz zobaczyć jak funkcjonuje to miejsce – przyjdź na Górę Modlitwy! Więcej informacji na facebooku. Zapraszamy serdecznie!

Święty Paweł w liście do Koryntian mówi, że kto prorokuje ten mówi słowa ku pocieszeniu, zbudowaniu i zachęceniu. A Psalm 139 – że Bóg ma o każdym z nas tysiące dobrych myśli. Posługa prorocza polega na słuchaniu i dzieleniu się tym przez zespół posługujący z osobami, które o taki rodzaj modlitwy proszą. Oczywiście bardzo mocno zachęcamy zawsze do rozeznawania otrzymanego słowa.
Aby skorzystać z posługi proroczej, która jest dostępna w czasie każdej Góry Modlitwy, trzeba się wcześniej zapisać przez formularz.

Adres korespondencyjny:

Warszawa 24/7
ul. Sobieskiego 110 lok. 33
00-764 Warszawa

Dane rejestrowe:

Fundacja 24/7
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław
NIP:8942958925
KRS: 0000313245

numer konta: 83 1910 1048 2787 1327 2655 0001
tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe

 

Dane kontaktowe:

mail: biurowarszawa@24-7.org.pl
tel. 22 840 39 08