Dorota Wolska

wspólnie z mężem tworzy domy modlitwy warszawa 24/7 gdzie codzienna modlitwa i uwielbienie nieprzerwanie trwają od 4 kwietnia 2011. urodzona we wrocławiu. od 2000 roku mieszka w warszawie. żona maćka i mama trzech córeczek, którymi zajmuje się na codzień. prywatnie kocha muzykę i piękno. w 2016 wydała pierwszą płytę „wołaj do mnie”, obecnie przygotowuje się do nagrania następnej i pisze książkę o życiu dawida. jak mówi nieustannie pisze i tworzy. jak sama mówi spotkać ją można w domu modlitwy gdzie jak sama twierdzi jest jej miejsce ukrycia i odpoczynku. kocha swoją rodzinę, kocha dobre i szczere relacje, dobrą muzykę, odżywa gdy może tworzyć muzykę i gdy słucha tej, która dotyka najgłębszych głębi w człowieku. od około 20 lat tworzy grafikę komputerową, co bardzo lubi.

“Głęboko wierzę, że Polska zaśpiewa swoją pieśń uwielbienia, która odda serce narodu i czasu w jakim żyjemy. gdy staniemy przed tronem Jedynego Godnego Chwały marzę byśmy mieli nasze, polskie pieśni do zaśpiewania w naszym języku jakim dostaliśmy od Stwórcy. Moją pasją życiową jest to, by ziemia na której stoimy oddała Bogu należne Mu dziękczynienie i chwałę. Gdy myślę o stworzeniu przyrodzie i zwierzętach, one oddają Siedzącemu Na Tronie uwielbienie, wszystko co żyje wielbi Stwórcę nieustannie. I my powinniśmy oddać Mu dziękczynienie za to, że żyjemy, oddychamy, za to, że nasza ziemia daje nam chleb itd. Moim pragnieniem oddania Bogu dziękczynienia jest zbudowanie w Polsce „ołtarza nieustannej modlitwy i uwielbienia” na wzór Przybytku Dawida (werset), gdzie śpiewacy, muzycy będą wznosili modlitwy i pieśni pochwalne dla Boga dzień i noc, nieustannie na tzw. „ołtarzu nieustannego uwielbienia”. To marzenie jest w moim sercu, aby takie miejsce powstało w Warszawie i we wszystkich miastach Polski. Wierzę, że z takich miejsc „wyjdą” nowe melodie, które ożywią ciało, duszę i ducha, które przełamują rzeczywistość, przynoszą nadzieję i siłę na przyszłość, mówią prawdę o pięknym Bogu, który ukochał nas do końca. Marzy o takim rodzaju uwielbienia, w którym ludzie mając prawdziwe spotkanie z żywym Bogiem, będą uzdrawiani, pocieszani, pełni nadziei i wiary. Wierzy jest coś więcej, że Bóg jest większy i my jego dzieci możemy go również doświadczać w miejscu modlitwy i uwielbienia.”

Maciej Wolski

współzałożyciel fundacji 24/7 i domu modlitwy warszawa 24/7. pomysłodawca gór modlitwy w polsce, które od 10 lat nieprzerwanie, w cyklach comiesięcznych organizuje w warszawie. założyciel domu modlitwy w stolicy, gdzie codzienna modlitwa i uwielbienie nieprzerwanie trwają od 7 lat. urodzony we wrocławiu. ukończył uniwersytet ekonomiczny we wrocławiu. od 2000 roku mieszka i pracuje w warszawie. szczęśliwy mąż doroty i ojciec trzech wspaniałych córek. zawodowo zajmuje się finansami. pasjonat dobrej literatury, technologii, dobrego jedzenia, ceniący szczerość, otwartość, a przede wszystkim dobre relacje.

“Uwielbienie jest rzeczywistością nieba. Tam – jak mówi o tym św. Jan w Apokalipsie, non-stop, 24/7 – aniołowie, starcy, 4 postacie – oglądają Boga i są tak poruszeni, że nie mogą przestać się zachwycać Jego pięknem i majestatem. Nieustannie: „Święty, Święty, Święty”. Bez ustanku. A ich głos jest jak szum wielu wód, jak potężny wodospad! Od kiedy poznałem Boga, doświadczyłem Jego piękna i dobroci – zapragnąłem życia, które jest pełne fascynacji Jezusem. Zaczęło się we mnie rodzić
pragnienie, które Dawid wyraził w Psalmie 27: „O jedno proszę Pana, tego poszukuję: bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia, abym oglądać piękno Pana i zażywać Jego łaskawości, stale się radował Jego świątynią. Głębszego znaczenia nabrały dla mnie słowa Jezusa z modlitwy Pańskiej „ …święć się Imię Twoje (…) na ziemi tak jak w niebie”. Jeśli w niebie trwa nieustanna fascynacja pięknem Bogiem i z tego wypływające uwielbienie dniem i nocą to dlaczego już nie w jakiejś mierze tutaj na ziemi, właśnie przez tworzenie miejsc uwielbienia, docelowo otwartych 24/7. Nie dziwi nas fakt, że są apteki, stacje benzynowe,  czy fast-foody czynne non stop. Dlaczego nie uwielbienie Boga, który jest godzien tego, by pieśń uwielbienia z ziemi wznosiła się nieustannie? “

Liderami Fundacji 24/7 są Maciej Wolski i Marcin Widera. Katolicy, którzy swoje spotkanie z Panem Bogiem przeżyli w ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego. Inicjatywę 24/7 tworzy dziś grupa przyjaciół z całej Polski, głównie z kościoła katolickiego, ale także i osób ze wspólnot ewangelikalnych.
Byliśmy poruszeni postawą króla Dawida, który stworzył przybytek uwielbienia, gdzie muzycy i śpiewacy oddawali Bogu chwałę dniem i nocą. Odkryliśmy, że to pragnienie miał także św. Bernard z Clarvouix i inni Ojcowie Pustyni, oraz założone przez nich liczne ruchy monastyczne: m.in. Mnisi z Bangor. Zapragnęliśmy tego samego – uwielbiania Boga 24/7 – w Polsce.
Dlatego zapragnęliśmy stworzyć w Warszawie i Wrocławiu miejsca, w których modlitwa uwielbienia, rozważanie Słowa Bożego i gorliwe wstawiennictwo w intencji naszego kraju, będą trwały nieprzerwanie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
Docelowo chcemy, by zespoły uwielbienia wyśpiewujące i grające na Jego chwałę, zmieniały się tak, by zapewnić modlitwę 24/7, a osoby szukające Boga mogły schronić się w Jego Obecności, znaleźć pocieszenie w Jego Słowie – choćby w środku nocy. Pragniemy, aby takie miejsca stały się również miejscami nieustającego wstawiennictwa za Kościół, Naszą Ojczyznę i Świat.
Dom Modlitwy jest miejscem otwartym dla wszystkich spragnionych doświadczenia Pana Boga. Dla tych, którzy potrzebują zatrzymać się w pędzie życia. Jesteśmy przekonani, że osoba, która zakosztuje głębokiego, przemieniającego spotkania z Bogiem staje się iskrą gotową nieść Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie do środowiska swojego codziennego życia.

Aktualności

Nasze Modlitwy

Słuchaj na żywo

Dom Modlitwy Warszawa 24/7. Miejsce tworzone przez Misjonarzy, Wolontariuszy oraz Partnerów. To dzięki nim na warszawskim Mokotowie w każdy powszedni dzień od 8:00 do 12:00 i od 16:00 do 22:00 trwa uwielbienie. Większość z tych godzin to modlitwa na żywo, prowadzona przez zespół muzyków, śpiewaków  i wstawienników – rozważających wspólnie Słowo Boże i wznoszących modlitwę prośby w modelu Harfa & Czasza. Zespoły prowadzące tzw. set modlitewny  zmieniają się co 2 godziny. Oprócz modlitwy w dni powszednie kontynuujemy tradycję comiesięcznych, kilkunastogodzinnych Gór Modlitwy (8:00 – 24:00) – będących proroczą zapowiedzią modlitwy 24/7.

Jak długo istniejemy? Od 2004 roku. Zaczęliśmy od dosłownie kilku godzin wspólnego uwielbienia. Tak zwane Góry Modlitwy odbywały się w soboty, raz w miesiącu… w naszym salonie. Z czasem, na początku roku 2008 powstały dwa Domy Modlitwy: w Warszawie i we Wrocławiu. Idea domów modlitwy i 24/7 zainspirowała także wiele różnych środowisk w Polsce, z wieloma z nich mamy kontakt jak np. inicjatywy w Gliwicach, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Białymstoku, Toruniu, Opolu. Nie sposób zapewne wymienić wszystkich, bo o wielu z nich dowiadujemy się często z dnia na dzień. Przez co mamy wrażenie, że jest to powiew Ducha Świętego, który działa w wielu sercach.

Dlaczego 24/7? Uwielbienie jest rzeczywistością nieba. Tam – jak mówi o tym św. Jan w Apokalipsie, non-stop aniołowie, starcy i 4 postacie – oglądają Boga i są tak poruszeni, że nie mogą przestać się zachwycać Jego pięknem i majestatem. Nieustannie wołają: “Święty, Święty, Święty”. Bez ustanku!
Od kiedy poznaliśmy Boga, doświadczyliśmy Jego piękna i dobroci – zapragnęliśmy życia, które jest pełne fascynacji Jezusem. Zaczęło się rodzić w nas pragnienie, które Dawid wyraził w Psalmie 27.
“O jedno proszę Pana, tego poszukuję: bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia, abym zażywał łaskawości Pana, stale się radował Jego świątynią.” (Ps 27,4)
Głębszego znaczenia nabrały dla nas także słowa Jezusa z modlitwy Pańskiej  “Ojcze… święć się Imię Twoje… na ziemi tak jak w niebie.” (Mt 6,9).
Tę nieustanną fascynację pięknem Boga trwającą non-stop w niebie chcemy przenieść na ziemię przez tworzenie miejsc uwielbienia otwartych także 24/7.
Aby we współczesnym – tak bardzo konsumpcyjnym świecie, w którym non-stop czynne są punkty gastronomiczne, stacje benzynowe czy apteki, uwielbienie dla Boga wznosiło się nieustannie.
Bo On jest tego godzien!

Co to jest set modlitewny? Modlitwa Słowem Bożym pozwalająca połączyć muzykę wykonywaną na żywo, śpiew antyfonalny i słowo mówione. Wykorzystywany dla pogłębienia medytacji nad fragmentami Pisma Świętego i w modlitwie wstawienniczej. Tworzy przestrzeń przyjazną zarówno modlitwie osobistej, jak i wspólnotowej.

Czy prowadzone są jakieś warsztaty? Tak, dotyczą UWIELBIENIA I MODLITWY SŁOWEM BOŻYM tzw. model Harfa & Czasza
Prowadzimy także warsztaty związane z POSŁUGĄ PROROCZĄ. Odbywają się one w Domu Modlitwy lub wyjazdowo na zaproszenie wspólnot z różnych stron Polski. Tworzymy także intensywną, tygodniową SZKOŁĘ DAWIDA wyposażającą muzyków w potrzebny im warsztat muzyczny i teologiczny, służący prowadzeniu uwielbienia we wspólnotach.

Co to jest model Harfa & Czasza? Modlitwa Słowem Bożym pozwalająca połączyć muzykę wykonywaną na żywo, śpiew antyfonalny i słowo mówione. Wykorzystywany dla pogłębienia medytacji nad fragmentami Pisma Świętego i w modlitwie wstawienniczej. Tworzy przestrzeń przyjazną zarówno modlitwie osobistej, jak i wspólnotowej.

Misjonarz Domu Modlitwy. To osoba, która odpowiedziała na wezwanie Boga do pełnowymiarowej służby w miejscu modlitwy.
Jest dorosła, zakończyła naukę, charakteryzuje ją stabilność emocjonalna i dojrzałość w wierze. Samodzielnie buduje grono partnerów finansowych wspierających jej służbę. Partner finansowy misjonarza to osoba, która decyduje się przeznaczać co miesiąc konkretną kwotę (min. 50 zł) na wspieranie służby konkretnego misjonarza i wpłaca tę kwotę na wskazane konto Fundacji 24/7.

Wolontariusz Domu Modlitwy. To osoba, która jest zaangażowana w modlitwę śpiewem, grą na instrumencie lub przez modlitwę wstawienniczą podczas setu modlitewnego. Może także wykonywać szereg innych zadań związanych z funkcjonowaniem tego miejsca na co dzień: obsługą nagłośnienia, pracami administracyjnymi, porządkowymi, promocyjnymi itp.

Jeśli chcesz dołączyć. Możliwości jest wiele zarówno dla osób mieszkających w Warszawie jak i poza. Możesz zostać:
• Wolontariuszem wchodzącym w skład zespołu prowadzącego set modlitewny lub wykonującym inne posługi według bieżących potrzeb
• Misjonarzem Domu Modlitwy
• Partnerem finansowym – gdy jednorazowo lub cyklicznie zdecydujesz się przekazywać dobrowolną darowiznę na tzw. Fundusz Dawida
• Partnerem finansowym Misjonarza Domu Modlitwy

Co to jest Góra Modlitwy?
„Przyprowadzę ich na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów” (Iz. 56,7)
Góra modlitwy to cykliczna, najczęściej 16 godzinna modlitwa organizowana przez nas raz w miesiącu już od 8 lat. Od 8:00 rano aż do 24:00 stoimy przed Bożym tronem, bo jesteśmy przekonani, że On jest tego godzien, by wraz z aniołami i całym niebem oddawać Mu cześć.
To czas uwielbienia Boga, rozważania Jego Słowa oraz wstawiennictwa w aktualnych sprawach Polski i świata. W trakcie tych kilkunastu godzin jest też czas poświęcony na nauczanie na temat wchodzenia w bliższą relację z Bogiem, posługa prorocza oraz modlitwa o uzdrowienie. Aby skorzystać z posługi proroczej, trzeba się wcześniej zapisać przez formularz.
Góra Modlitwy jest to dla nas zapowiedzią tego, jak będzie w niebie – gdzie modlitwa wznosi się nieustannie dzień i noc – oraz tego jak to będzie, gdy spełni się nasze marzenie i do Domu Modlitwy Warszawa 24/7 będzie można przyjść 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, by spotkać się z Bogiem…
W Górze Modlitwy – tak samo jak w każdym naszym porannym i wieczornym spotkaniu modlitewnym – można uczestniczyć w całości lub części tzn. można wejść i wyjść w dowolnym momencie. W Górze Modlitwy możesz uczestniczyć on-line w wersji audio: na naszym kanale YouTube na lub przez stronę www na www.warszawa24.org/live, a czasami – w wersji wideo na www.goramodlitwy.pl
Chcesz zobaczyć jak funkcjonuje to miejsce – przyjdź na Górę Modlitwy! Najbliższa Góra Modlitwy 30 września, kolejna 21 października (podczas dorocznej Konferencji 24/7 Serce Dawida – Będę Wam Ojcem), i następne: 25 listopada i 16 grudnia. Więcej informacji na facebooku. Zapraszamy serdecznie! UWAGA: Sierpniowa Góra Modlitwy jest odwołana.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sem justo, tincidunt elementum magna sed, interdum dapibus dolor. Phasellus et augue massa. In sed felis a erat dapibus sodales quis sit amet libero. Nam cursus augue nibh, non blandit sem ornare et. Proin a finibus risus, at commodo dolor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Duis mattis nulla tincidunt ultrices condimentum. Proin orci arcu, consectetur vitae sapien at, tempus sodales nisl. Vestibulum fringilla ornare ipsum ut molestie. Fusce maximus neque lacus. Etiam et sapien et dui elementum efficitur at non velit. Fusce vel venenatis ligula. Suspendisse ut tincidunt leo, sed auctor ipsum. Donec finibus cursus nunc, vitae dignissim quam interdum viverra.
Vestibulum nec nisl sit amet justo efficitur mattis. Duis quis ante non sem euismod bibendum in vel erat. Sed et ligula eu enim iaculis commodo. Mauris tempus ultrices est, eu iaculis ex tincidunt id. Integer ultricies nisi non mi luctus, non aliquet metus convallis. Aenean aliquam metus sit amet elit euismod congue. Integer neque ante, blandit eget diam et, porta tincidunt odio. Donec vel tellus ac diam gravida tempor. Morbi in vestibulum eros, ac eleifend lorem. In hac habitasse platea dictumst. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Duis varius pharetra neque, ut pharetra enim tincidunt vitae. Ut venenatis mauris nec justo varius tincidunt. Maecenas ornare purus vel nibh rhoncus vulputate.

previous arrow
next arrow
Slider

Adres korespondencyjny:

Warszawa 24/7
ul. Sobieskiego 110 lok. 33
00-764 Warszawa

Dane rejestrowe:

Fundacja 24/7
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław
NIP:8942958925
KRS: 0000313245

Dane kontaktowe:

mail: biurowarszawa@24-7.org.pl
tel. 22 840 39 08