Szkoła Dawida 2020

Szkoła Dawida 2020

Szkoła Dawida – to odpowiedź na potrzebę pójścia daleji głębiej w modlitwie uwielbienia. Skierowana jest do wszystkich osób prowadzących lub włączających się w uwielbienie we wspólnotach i kościołach. Obejmować będzie formację biblijną, muzyczne zajęcia...
Czas Pierwocin zakończony!

Czas Pierwocin zakończony!

Dziś tj. w poniedziałek 13 stycznia rozpoczęliśmy czas Pierwocin. Zespoły posługujące zaprzestają swojej dotychczasowej posługi, aby modlić się Słowem Bożym i wzrastać w objawieniu Boga. Czas Pierwocin jest również czasem wołania do Boga o wprowadzenie nas w pełnię...