Czas Pierwocin zakończony!

Czas Pierwocin zakończony!

Dziś tj. w poniedziałek 13 stycznia rozpoczęliśmy czas Pierwocin. Zespoły posługujące zaprzestają swojej dotychczasowej posługi, aby modlić się Słowem Bożym i wzrastać w objawieniu Boga. Czas Pierwocin jest również czasem wołania do Boga o wprowadzenie nas w pełnię...
Góra Modlitwy 11.01.2020 ZAPRASZAMY

Góra Modlitwy 11.01.2020 ZAPRASZAMY

Czym jest Góra Modlitwy? Cykliczną, comiesięczną, 16-godzinną modlitwą złożoną z 3 elementów: uwielbienia, rozważania Pisma Świętego oraz wstawiennictwa. Rozpoczyna się o godzinie 8:00 a kończy o 24:00. Szczegółowy plan: 8:00 – 10:00 rozważanie Słowa Bożego i...