Łk 1, 15b

…a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej.

Najwcześniej ze wszystkich ludzi otrzymał pełnię Ducha Świętego – w tych czasach, gdy Duch Święty namaszczał nielicznych. Ostatni spośród tych, którzy zostali powołani do szczególnych zadań. Jan – Ostatni z proroków, a najmniejszy w Królestwie niebieskim.

Dlaczego?

Bo już za chwilę Duch będzie dany wszystkim, którzy tego zapragną – synom, córkom, starcom i młodzieńcom! Już za chwilę wypełni się proroctwo Joela – proroctwo czasów ostatecznych. Dla Ciebie ta chwila nadeszła – właśnie w tym czasie żyjesz. O ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11, 13).

Pragniesz – poproś o Niego Tatę – On tak bardzo chce Cię Nim napełnić!