O. Adam Strojny – kapłan od 1999r., doktor teologii. Należy do wspólnoty Chemin Neufe, mieszka w Warszawie – Wesołej, gdzie jest wikariuszem w parafii pw. “Opatrzności Bożej”.