Kochani, obecnie na wszystkich setach w Domu Modlitwy, modlimy się do Pana, który jest Dobrym pasterzem Kościoła, o przebaczenie naszych grzechów, aby poprowadził nas na nowo po właściwych ścieżkach.

Chcemy wołać za Dawidem „Chociażbym szedł ciemną doliną zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.” 

Ufamy, że Ten, który jest z nami w tej dolinie śmierci wyprowadzi nas do życia.