Pragniemy wzrastać w uwielbieniu, uczyć się jak śpiewać pieśni miłe Bogu i pełne nadziei. Zaprosiliśmy więc – specjalnie na to wydarzenie – znakomitego nauczyciela: dr Terri Terry. To jeden z wyjątkowych nauczycieli sięgających w swoich wykładach do bogatej teologii Starego jak i Nowego Testamentu dotyczącej uwielbienia.

Wykłady o uwielbieniu, hebrajskim rozumieniu i spojrzeniu na Biblię pozwolą nam lepiej zrozumieć szeroki kontekst powołania każdego do życia stylem uwielbienia, w którego centrum jest Bóg w Trójcy Jedyny. Jezus czyniąc zapowiedź Nowego Przymierza, mówił o tożsamości swoich uczniów jako o tych, którzy są „czcicielami” Boga w Duchu i Prawdzie. „Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec” (J 4:23)

Tematy wykładów obejmie min.:
Rola uwielbienia w naszym życiu,
Bóg na Tronie chwały
Jak tradycja hebrajska rozumiała uwielbienie
Uwielbienie w Duchu i Prawdzie.

Zapraszamy 🙂