wesprzyj nas

Siła, aby biec
bez zmęczenia

Jeśli masz w sercu pragnienie, by stać się integralną częścią Domu Modlitwy, zapraszamy Cię do partnerstwa finansowego.

To właśnie dzięki regularnym darowiznom i Bożej łasce jesteśmy w stanie od 2011 roku – od momentu rozpoczęcia codziennej modlitwy – utrzymywać to miejsce.

 Jedni mogą ofiarować swój czas, a drudzy są w stanie ofiarować swoje pieniądze, wierzymy, że obie rzeczy są darem łaski od Boga. Jest to tak samo wartościowe zarówno dla Boga jak i dla nas.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną wspierać dobre inicjatywy, i przyczynić się do rozszerzenia godzin modlitwy tak aby trwała nieustannie.

Zebrane fundusze przeznaczamy na utrzymanie miejsca modlitwy, na naprawy i zakup sprzętów, wynajem sali itp.

Partnerem Domu Modlitwy stajesz się dokonując comiesięcznych wpłat.
Możesz również dokonać wpłat jednorazowych.

Wiedz o tym, że modlimy się za Ciebie regularnie i jesteśmy Ci ogromnie wdzięczni za Twój wkład w budowanie miejsca nieustającej modlitwy. 

Dane do przelewu:

24/7 Warszawa
numer konta: 13 1240 6410 1111 0010 8218 0048


tytułem: darowizna na cele statutowe*

*wpłacone na konto darowizny, w ramach przepisów, można odliczyć od dochodu w PIT

Misjonarze
codzienna posługa

Misjonarze to osoby, dedykowane do posługi na cały etat przy uwielbieniu, administracji i innych potrzebach domu modlitwy. W rzeczywistości oznacza to, że rezygnują z pracy zawodowej na służbę Bogu. Żyją według modelu partnerstwa finansowego, który polega na budowaniu zespołu osób regularnie wspierających danego misjonarza określoną kwotą pieniędzy. Uważamy, że bez tego rodzaju posługi nie jest możliwe nieustanne uwielbienie 24/7. Dlatego bycie partnerem finansowym ma strategiczne znaczenie nie tylko dla konkretnego misjonarza, ale również dla realizowania wizji domu modlitwy.