zapraszamy

Każdy kto pragnie...

Każdy kto pragnie i szuka miejsca schronienia w Bożej obecności może przyjść. Wejść i wyjść w dowolnym momencie, gdy Dom Modlitwy jest otwarty. To miejsce modlitwy jest otwarte dla wszystkich spragnionych doświadczenia Pana Boga. Również dla tych, którzy potrzebują zatrzymać się w pędzie życia. To przestrzeń tworzona przez Misjonarzy, Wolontariuszy, Partnerów, a także przez osoby pragnące modlić się razem z nami na sali. To właśnie dzięki nim na warszawskim Mokotowie w każdy powszedni dzień od 8:00 do 12:00 i od 16:00 do 22:00 trwa uwielbienie. Większość z tych godzin to modlitwa na żywo, prowadzona przez zespoły muzyków, śpiewaków i wstawienników – rozważających wspólnie Słowo Boże i wznoszących modlitwę prośby w modelu Harfy i Czaszy. Zespoły prowadzące tzw. set modlitewny zmieniają się co 2 godziny. Oprócz modlitwy w dni powszednie kontynuujemy tradycję comiesięcznych całodobowych Gór Modlitwy – będących proroczą zapowiedzią modlitwy 24/7. Możesz dołączyć i stać się częścią Domu Modlitwy na wiele sposobów:
To osoby, które pragną być częścią Domu Modlitwy i oddają określoną ilość czasu w tygodniu, aby w praktyczny sposób tworzyć przestrzeń modlitwy. Są to śpiewacy, muzycy, liderzy uwielbienia, ludzie sali oraz Ci, którzy chcą pomóc w praktycznym funkcjonowaniu tego miejsca.

Wolontariusze

To osoby, które potrafią i lubią śpiewać. Niezbędną potrzebą poza zdolnościami do śpiewania jest znajomość Pisma Świętego oraz oczywiście miłość do Boga.

Śpiewacy

To osoby, które lubią modlić się. Od zawsze miały łaskę do trwania na modlitwie dłużej niż kilka minut. Osoby te często niosą brzemię modlitwy za określone tematy, ludzi, sytuacje. Niekiedy osoby te miały wrażenie, że są powołane jak biblijna Anna, która codziennie spędzała czas w świątyni na modlitwach, postach i innej posłudze. Wstawiennicy są częścią zespołu, gdzie razem na konkretnej zmianie omadlane są różne dziedziny życia naszego kraju i świata (kościół prześladowany, Izrael, zakończenie handlu ludźmi, rządzący Polską, prawo w Polsce, ewangelizacja, Kościół, ochrona Polski, sprawy socjalne, objawienie ojcowskiego serca Ojca).

Wstawiennicy

Misjonarze

Jest to szczególny rodzaj powołania.
To osoby, które odpowiedziały na wezwanie Boga do pełnowymiarowej służby w miejscu modlitwy. Są dorosłe, zakończyły naukę, charakteryzują się stabilnością emocjonalną i dojrzałością w wierze.
Misjonarz Domu Modlitwy samodzielnie buduje grono partnerów finansowych wspierających jego służbę. Partnerami finansowymi misjonarzy są osoby, które decydują się przeznaczać co miesiąc konkretną kwotę na wspieranie służby wybranej osoby i wpłaca tę kwotę na wskazane konto Fundacji 24/7.

Liderzy Uwielbienia

To osoby, które pragną być częścią Domu Modlitwy i oddają określoną ilość czasu w tygodniu, aby w praktyczny sposób tworzyć to miejsce.. Są to śpiewacy, muzycy, liderzy uwielbienia, ludzie sali oraz ci, którzy w wymiarze praktycznym chcą pomóc.

Muzycy

To osoby, które pragną być częścią Domu Modlitwy i oddają określoną ilość czasu w tygodniu aby w praktyczny sposób tworzyć to miejsce.. Są to śpiewacy, muzycy, liderzy uwielbienia, ludzie sali oraz ci, którzy w wymiarze praktycznym chcą pomóc.

Osoby wspierające finansowo

To osoby, które chcą wspierać Dom Modlitwy w bardzo praktyczny sposób. Często są to ludzie powołani do pracy zawodowej w przestrzeni biznesu, jednak ich pragnieniem jest być częścią tego miejsca. Swoimi zasobami przyczyniają się do tego, że Dom Modlitwy działa i operuje finansami umożliwiającymi jego funkcjonowanie.

Praktyczna pomoc

To osoby, które lubią modlić się. Od zawsze miały łaskę do trwania na modlitwie dłużej niż kilka minut. Osoby te często mają brzemię modlitwy za określone tematy, ludzi, sytuacje. Niekiedy osoby te miały wrażenie, że są powołane jak Biblijna Anna, która codziennie spędzała czas w świątyni na modlitwach postaci i innej posłudze świątynnej. Osoba ta jest częścią zespołu, gdzie razem na konkretnej zmianie omadlane są różne dziedziny (wymienić jakie z tablicy w biurze) życia naszego kraju i świata.